طراحی و ساخت ماشین آلات خط بازیافت پلاستیک ضایعات (PP-PET-HDPE-LDPE) را انجام داده که این خط شامل موارد زیر می باشد .